950.00

ผ้าชิ้นบาติก เขียนมือ ลายขอพระราชทานผสมผสานลายพระกนก ขนาด 45 นิ้ว x 2 เมตรShare with:
มาตรฐานสินค้า - มผช., ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสี่ดาว