30000.00

เป็นลายผ้าที่มีลักษณะเนื้อเงินจีนแสดงถึงความเป็นสิริมงคลหากผู้ใดมีไว้ครอบครองจะมีความมั่งมีศรีสุข ผ้าลายนี้ต้องอาศัยความชำนาญในการยกเส้นด้าย ลวดลายมีลักษณะเป็นวงกลมเกี่ยวร้อยทับกัน ภายในช่องที่เป็นใจกลางมีลูกแก้วฝูง 4 เม็ด ส่วนช่องที่เกี่ยวทับกัน 4 ช่องในหนึ่งวงจะมีลูกแก้วฝูงช่องละ 2 เม็ดซึ่งอยู่ในเขตของงกลม 2 วง เหมือนแก้ว 2 ดวงแย่งชิดกันอยู่ จึงเรียกชื่อลายนี้ว่า แก้วชิงดวง ซึ่งเป็นลายผ้าท้องถิ่นของผ้าทอนาหมื่นศรี ขนาด 40 นิ้ว x 2 เมตรShare with:
-