250.00

ตึกเมืองเก่าสงขลายุคแรกที่ยังหลงเหลือให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชม และ Singora เป็นชื่อเรียกเมืองสงขลาในอดีต  • หมวดหมู่:
Share with: