11000.00

เครื่องถม เครื่องเงิน และแหวนหัวนะโมเป็นภูมิปัญญาของช่างประจำท้องถิ่นที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานหลายร้อยปี เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยงานหัตถกรรมชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขนานนามว่าเป็น “นครหัตถศิลป์”  • หมวดหมู่:
Share with: