Share with:
เป็นการเพิ่มกลิ่นให้กับผ้าด้วยเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน ช่วยทำให้กลิ่นหอมของน้ำมันหอมระเหยจากพืชพรรณติดทนนาน กลิ่นหอมช่วยให้ผ่อนคลาย