1500.00

เป็นกระเป๋าสะพายข้างทำจากหนังใบไผ่ (เหมือนหนัง) ข้อดีของหนังธรรมชาติ 1.เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2.ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 3.ไม่ลำลายสิ่งแวดล้อมและช่วยลดโลกร้อน 4.ลดการใช้สารเคมีอันตรายจากการผลิต 5.ลดของเสียจากผลิต 6.ลดความหยั่งยืนต่อโลก 7.ช่วยสร้างโลกให้สดใสขึ้น 8.ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 9.ใช้วัสดุที่เกิดจากธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม 10.สามารถย่อยสลายสู่ธรรมชาติได้ คุณสมบัติหลักของผลิตภัณฑ์หนังธรรมชาติ -ทนต่อแรงดึงและแรงยึด -ทนต่อแรงฉีกขาด -ทนต่อแรงขีดข่วน -ทนต่อน้ำซึมผ่าน -ทนต่อสารเคมี -ปลอดภัยต่อผู้ใช้ -สามารถย่อยสลายได้ ขนาด 6x8 นิ้วShare with:
มาตราฐานสินค้า - มผช., ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว