350.00

กระเป๋าสานกระจูดอย่างดี ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยผ้าปาเต๊ะที่หูจับเป็นเอกลักษณ์ของทางร้าน ขนาด 12x8 นิ้วShare with:
มาตรฐานสินค้า - มผช., ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับสี่ดาว