1800.00

ชิ้นงานมงคลจากใบยอดของต้นตาลโตนด ในรูปแบบนกยูง ซึ่งมีความหมายมงคล สำหรับประดับโต๊ะทำงานหรือบ้านเรือนเพื่อความสวยงาม และเป็นสิริมงคล ด้วยวัสดุหลักจากธรรมชาติอย่างต้นตาลโตนด อันลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสงขลา ขนาด 22x42x4.5 ซม.Share with:
มาตรฐานสินค้า - มผช.