22999.00

ในการทอผ้าจะใช้เส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้าน และใช้วิธีสาวมือลงกระบุงมาใช้ในการทอ ซึ่งผ้าไหมที่ได้จะมีความงดงาม และคืนรูปได้ดี มีลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว นอกจากนี้ยังใช้สีธรรมชาติในการย้อมไหม ขนาด 50 ซม. x 2.50 ม.Share with:
มาตรฐานสินค้า - มผช., ตรานกยูงพระราชทานสีทอง, ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว