100.00

สบู่ตาลโตนด 1 เดียวในประเทศไทย ผู้อำนวยการกองประกวดมิสเเกรนด์สงขลา 2023 ส่งเสริมวิหาหกิจชุมชน หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล อ.สทิงพระ จ.สงขลา คุณจันทร์เพ็ญ ปริสุทโธนามจันดา ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท คูณเทพพิทักษ์รังนก เเละ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสเเกรนด์สงขลา 2023 เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสงขลา ในกิจกรรมให้นางงามได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยวและวิหาหกิจชุมชน โดยเฉพาะ "หมู่บ้านชาวนาวิถีไทย วิถีโหนด นา เล อ.สทิงพระ จ.สงขลา" " โหนด นา เล สบู่ตาลโตนด "Share with:
สบู่ตาลโตนด