35.00

MAYO ตรา มาโย่ หมูหยองทรงเครื่อง / หมูหยองรสคั่วกลิ้ง / ไก่หยองทรงเครื่อง ขนาด 30 กรัม เลขจดแจ้ง - MAYO ตรา มาโย่ หมูหยองทรงเครื่อง ขนาด 30 กรัม : 93-2-02257-6-0001 - MAYO ตรา มาโย่ หมูหยองรสคั่วกลิ้ง ขนาด 30 กรัม : 93-2-02257-6-0003 - MAYO ตรา มาโย่ ไก่หยองทรงเครื่อง ขนาด 30 กรัม : 93-2-02257-6-0002 วิธีรับประทาน : รับประทานกับข้าว คำแนะนำในการบริโภค - ควรบริโภคก่อนวันหมดอายุ - ควรเก็บในที่เย็นและแห้ง - ไม่ควรบริโภคหากพบบรรจุภัณฑ์ชำรุดShare with: