70.00

เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในชุมชนเดิมทำขนมแต่ไม่ประสบความสำเร็จเลยเปลี่ยนมาทำเครื่องแกงและมีรับการตอบรับที่ดี  • หมวดหมู่:
Share with: